POHŘEŠUJETE BLÍZKOU OSOBU?

 

CO DĚLAT?

 

➀ Volejte Policii na čísle 158 a nahlaste pohřešování osoby

➁ Požádejte Policii o nasazení Czech SAR Teamu

➂ Volejte hotline Czech SAR Teamu na čísle 2227 6 2227 (pokud jste na mobilu, klepněte na číslo)

 

Náš operátor se Vás bude vyptávat a v klidu Vás celým hovorem provede.

Operátor Czech SAR Teamu od Vás bude potřebovat následující informace:

 

➀ Jméno a příjmení pohřešovaného, jeho popis či aktuální fotografii, místo zmizení či poslední známá poloha, možné příčiny či důvod zmizení, zdravotní stav a fyzická kondice pohřešovaného.

➁ Vaše kontaktní údaje a vztah k pohřešovanému (případně kontaktní údaje jiné osoby, která s námi bude komunikovat).

➂ Kontakt a jméno vyšetřovatele policie, který má Váš případ na starosti (pokud jej neznáte, nebo jej nemůžete dohledat - nevadí, poradíme si i bez něj).

 

Po získání základních informací Vám náš operátor poradí co se dá udělat ještě před naším příjezdem či příjezdem složek IZS a doptá se Vás na případné další potřebné informace pro zahájení a průběh pátrání.

 

Náš koordinátor následně aktivuje tým v daném kraji, který bude během 60 minut schopný vyjet na místo určení, pokud nebude u jiného případu.

V týmu je k dispozici také proškolený zdravotník pro případ potřeby.

 

Naše práce je plně dobrovolnická, tedy zdarma. Neúčtujeme si žádné poplatky.

 

Pokud prožíváte obavy a stres, neobávejte se říci si o pomoc či radu. Anonymní linky krizové intervence:

LINKA DŮVĚRY KRIZOVÉHO CENTRA na tel. 284 016 666

Linka první psychické pomoci na tel. 116 123

 

Několik osvědčených rad a tipů co dělat, než nás zavoláte: (převzato z: http://hledani-pohresovanych.webnode.cz)

 

V případě, že někoho pohřešujete a máte obavu o jeho zdraví

(lidé dlouhodobě nemocní, lidé s předpokladem k sebevraždě, lidé staří nebo děti)

1.    Obvolejte známé, příbuzné či místa, kde se často zdržuje a rád je vyhledává

2.    Zavolejte do okolních nemocnic, zda nebyl hospitalizován

3.    U dětí kontaktujte školu, rodiče kamarádů a zjistěte co nejvíce informací

4.    Informujte Obecní úřad, který může pohřešování vyhlásit místním rozhlasem. Náhodní svědci po získání informace mnohokrát "vyřešili" pátrání.

5.    Zbytečně nečekejte s ohlášením na PČR, např. jako se většinou čeká na návrat do setmění. Dále se vyvarujte situaci "hledám já - hledá celá rodina - hledá celá vesnice - a nakonec zavoláme PČR".

6.    Informujte Policii ČR osobně na nejbližší stanici nebo telefonicky na lince 158 a následně:

a) Připravte si

I.  Aktuální fotku pohřešovaného, datum narození a jeho popis

II. Seznam léků, které bere a u koho se léčí

III. Zkuste si dopředu vzpomenout, v čem byl oblečen

IV. Zkontrolujte, co si mohl s sebou vzít (telefon, doklady, peníze, léky, věci na převlečení, jídlo, výbavu na delší pobyt mimo domov, auto apod.)

 V. Seznam míst, kam rád chodí a která vyhledává, odkud a kam šel, kdy jste s ním byli naposledy v kontaktu

 VI. V případě podezření na sebevraždu hledejte vzkaz, prověřte mailovou korespondenci, historii v PC apod.

b) Chtějte po Policii ČR

  I. Kontakt na policistu, který bude mít pátrání na starosti, jméno, telefon, email

  II. Od něj pak chtějte znát postup pátrání, kterým bude chtít postupovat

 c) Neočekávejte

  I. Okamžité zahájení velké pátrací akce, pokud nejde o dítě nebo o vysoké podezření na život ohrožující stav pohřešovaného

  II. Pátrání v přírodním terénu za tmy, pokud nejde o dítě nebo o vysoké podezření na život ohrožující stav pohřešovaného

  III. Nasazení všech sil Policie ČR v začátku pátrání. Policie má své metodické postupy a standardy, jak vést takové pátrání

  IV. Nespoléhejte na termovizi a vrtulník, tato technologie má své klady, ale také mnoho chyb

7. Při předpokládaném odchodu pohřešovaného z domova, pokud možno nepošlapejte odchozí stopu (pokud to není ve městě) z důvodu možnosti nasazení psa stopaře

8. I starý nemocný člověk může v terénu přežít několik dní, stejně jako malé dítě může ujít mnoho kilometrů. Tzn. nepodceňujte možnosti pohřešovaného

9. Nejdříve důkladně prohledejte dům a nejbližší okolí. Schovaných dětí už bylo spousta a řada pohřešovaných byla nalezena právě ve svém domě nebo blízko něj.

10. Pokud bude probíhat pátrání i v terénu, zeptejte se Policie, zda by Vám nemohla sdělit postup:

I. Zda budou chtít použít pouze vlastní síly

   1. Policisty ve službě

   2. Psovody Policie ČR

II. Zda použijí síly ostatních složek IZS, pokud ne, tak proč?

   1. Hasiče

   2. Dobrovolné hasiče

   3. Atestované psovody GŘ HZS (jejich seznam je k dispozici na každém Krajském operačním středisku tzv. KOPISu)

 III. Zda chtějí a povolí Dobrovolnickou pomoc (neměli by odmítnout, ale můžou ze zákona zakázat vstup dobrovolníků do určitých oblastí)

   1. Oslovte Dobrovolné psovody z regionu a okolí

     a. Zavolejte nejlépe podle regionu kontaktním osobám ze seznamu ZDE a domluvte se na dalším postupu

     b. Co tito psovodi umí a jak jsou ochotni pomoci najdete ZDE

   2. Oslovte další dobrovolnické organizace a spolky ze svého okolí ( např. myslivce...)

   3. Zorganizujte událost na Facebooku a požádejte o pomoc

   4. Pokud to neudělá PČR, informujte regionální média (rádio a internet budou asi nejrychlejší zprostředkovatelé informace)

   5. Vyvěste letáky s fotkou a popisem pohřešovaného, vč. kontaktních údajů