Naše služby

Výuka první pomoci

Na dotaz

Výuka první pomoci formou kurzů, besídek a školení je naší doplňkovou činností. Školíme úřady, instituce, školy, školky, ale i soukromé subjekty. Dle povahy a velikosti akce může být zdarma či za úplatu.

PÁTRÁNÍ

ZDARMA

Pátrání po pohřešovaných a ztracených osobách napříč Českou republikou je naší hlavní činností a je vždy a pro všechny zdarma.

Více informací níže

Asistence

Na dotaz

Zdravotní a technické asistence (dohledy) na různých akcích jsou nadstavbovou činností. Zajišťujeme kulturní akce, sportovní soutěže apod. Dle povahy a velikosti akce jsou asistence zdarma či za úplatu.

Krátké info o nás

Spolek byl založen 15. května 2019 primárně pro pátrání a pomoc na čtyřkolkách. V roce 2021 začala vznikat také divize zdravotníků a náš rámec činností se rozšířil, což bylo následně prověřeno i při tornádu na Moravě. Od roku 2021 jsme také ostatní složkou IZS .

Užívané metody pátrání

Pěší pátrání v terénu
94%
Strojní pátrání v terénu
92%
Pátrání v zastavěných oblastech
15%
Pátrání pomocí letadla a dronů
10%

Pátrací akce

Pátrací akce našeho týmu rozdělujeme dle dvojího typu. Jednak dle toho, kdo je oznamovatelem, tedy na pátrání na výzvu IZS a na pátrání na žádost osoby blízké.
Rozdíl mezi nimi je pro neznalou osobu nulový a jedná se v podstatě o administrativní odlišnosti.

Druhým způsobem dělení je pak dle závažnosti akce na tzv. "Okamžitou reakci" a "Plánované pátrání".

Okamžitá reakce se užívá v případě, že se o pohřešovaném dozvíme v řádu minut až hodin od zmizení, pohřešovaným je dítě a nebo je u pohřešovaného důvodná obava o jeho zdraví či život. V tomto scénáři aktivujeme členy v daném kraji (případně i v krajích sousedících) a plánovaný prvotní výjezd akceschopného týmu je do 60 minut s tím, že průběžně mohou přibývat další zasahující, dle jejich možností. Plánování této akce probíhá až na místě a jedná se spíše o akci bez zázemí a další podpory mimo síly a prostředky realizující samotnou pátrací činnost.

Oproti tomu Plánované pátrání je hlášeno v řádu jednotek dnů předem, jeho plánování probíhá v součinnosti s ostatními zasahujícími složkami, sjíždí se na něj členové z celé republiky a počítá se s vybudováním a udržováním zázemí pro pátrající členy, ošetřovnou a také se štábním zázemím pro plánování a řízení akce. Akci samotné pak předchází telefonické a online meetingy v řádech hodin, kde se posuzují veškerá známá fakta, vytváří se také varianty, odhady a možné scénáře a připravuje se pro ně adekvátní operační strategie. Tento postup se užívá zejména pokud se jedná o pohřešovanou skupinu, či jednotlivce u nějž nehrozí bezprostřední riziko ohrožení, případně se do tohoto typu zásahu může volně posunout i okamžitá reakce, pokud je nutné dlouhodobé kontinuální pátrání v terénu a jeho aktuální výsledky nejsou uspokojivé.

Reference