Jsme největší organizací
typu SAR v České republice

Spolek byl založen roku 2019. Vzhledem k našemu růstu, neustálému zvyšování kvalifikací
a profesní vyspělosti, jsme se v roce 2021 stali, dle § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. -
Zákon o integrovaném záchranném systému, ostatní složkou IZS. Tento fakt s sebou
přináší také nutnost přípravy, včetně kontinuálního prověřování znalostí a schopností našich členů.

Technická podpora a zázemí

S kvalitní přípravou jednotlivce jde také ruku v ruce
technické vybavení a prostředky pro okamžité řízení
celé pátrací akce v terénu

Reference

Pár slov od vedení

Co říkají o spolku jeho zakladatelé a velící a na co kladou největší důraz?